Kentsel dönüşüm, Küçükçekmece’de 3 adet riskli alan bulunmaktadır.

REZERV ALAN

Deniz ve göl arasında kalan kıyı alanları rezerv alan ilan edilmiştir. İç- Dış Kumsal Alan olarak geçmektedir. 1., 2., 3. Derece Doğal Sit alanı olarak geçmektedir. Bu alan kıyılardan başlıyor Nükleer Enerji Merkezine kadar devam etmektedir. Yarımburgaz Mahallesi Rezerv Alanı olmaktan mahkeme kararı ile çıkarılmıştır. Mahalleli mahkemeye vermiş ve kazanmışlardır. İç Dış Kumsal Alanı’nın akibeti senelerdir belli değildir. En son 1982’de plan hazırlanmış ve iptal edilmiştir. O alana bir proje gerekmektedir.

Yaklaşık Toplam Rezerv Alanı 12.288.940 m2

Riskli Alan

3 tane kentsel riski alan ilan edilen alan bulunmaktadır. Bunların 2 tanesi 2013 yılında ilan edilmiştir.

Birincisi 5514 Parsel ve çevresi Kanarya Mahallesi. Bu alanın planları ve tasarımı hazırlanmış ve onaylanmıştır. Dönüşüm sürecinin başlaması beklenmektedir.

İkincisi Meydan ve Çevresi’dir. 3. Derece Arkeolojik Alan olarak geçmektedir. Plan onaylandı ancak mahkeme kararı ile iptal edildi. Şu an sürece bakanlık girdi ve süreç beklemekte.

İkitelli’de de bir riskli alan bulunmaktadır. Bu alan İkitelli yaşanlar tarafından riskli alan ilan edilmiştir. Özel bir müteahhit tarafından planlanmaktadır. Planlarına henüz onay gelmemiştir.

Fatih Mahallesi 74.173 m2

Kanarya Mahallesi 93.934 m2

*Bu sayılar yaklaşık sayılardır.

SORUNLAR

  • Halkalı Merkez, Batıkent ve İstasyon Mahallelerinde satışa sunulup, mahkeme süreci devam eden araziler bulunmaktadır
  •  Yarımburgaz Mahallesinde emsal 0,6 iken, etrafındaki mahallelerde 3-4 civarındadır. Bu durum da mahalleli yeni bir imar planı istemektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLECEK

Bütüncül bir kentsel dönüşüm süreci yürütülecektir. İlçe belediyesi olarak rezerv alanları etkilemeyecek olsak da plan ofisleri kurarak bu alanlarda yaşayan insanların sorunları çözülmeye çalışılacak. Bu ofislerde planlar çizilecek ve uygulanabilmesi için Bakanlık ile görüşmeler yapılacaktır. İlçe Belediyesi moderatörlük görevi üstlenecektir.